strona główna oferta realizacje o nas kontakt
strona główna >> realizacje
Dla kogo?OpisReferencjeZdjęcia
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakładzie Hortex
Rozbudowa przyzakładowej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Przetwórstwa Owocowego Hortex, Skrzyńsko, gm. Przysucha, 2021r. 
Realizacja obejmowała: 
- budowę zbiornika buforowo-uśredniającego (pojemność zbiornika: 2 200m3, wysokość zbiornika: 7,0m, średnica zbiornika: 20,0m) wraz z niezbędną infrastrukturą: mieszadłami oraz napowietrzaniem drobnopęcherzykowym zapewniającymi dokładne wymieszanie i natlenienie się ścieku, 
- budowę rurociągu na estakadzie,
- budowę izolowanego  zbiornika do przechowywania NaOH wykorzystywanego w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych. 
 
Elektrownia Turów - Bogatynia

Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków w nowobudowanym bloku energetycznym elektrowni Turów w Bogatyni 2021r.

Zakres prac: 

- nadzór nad procesem technologicznym wraz z regulacją kluczowych paramterów 

- kontrola stanu reagentów i awizowanie konieczności ich uzupełnienia

- wykonywanie prób laboratoryjnych ścieków w laboratorium lokalnym na terenie oczyszczalni ścieków 

- obsługa techniczna i inżynieryjna oczyszczalni. 

 

Gmina Lyski

Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Lyski 2020r.

Realizacja obejmowała dwa zadania: 

1. Dostawa, montaż i uruchomienie rozdrabniacza frezowego (maceratora) - macerator o przepływie do 100m3​/h, celem instalacji urządzenia jest rozdrobnienie zanieczyszczeń stałych dostających się wraz ze strumieniem ścieków do oczyszczalni, ma to zapobiec usterkom mechanicznym elementów technologicznych oczyszczalni.  

2. Modernizacja stacji odwadniania osadu - wymiana transportera taśmowego oraz wirówki dekantacyjnej, o wydajności nie mniejszej niż 4m3/h. 

Do pobrania
Zakład Techniki Ochrony Środowiska Foleko

Montaż zbiornika 2019r. 

Montaż zbiornika z rur GRP na uszczelkę z laminacją. Wymiary zbiornika: D=2400mm, L=6400mm

Venda - RPA

Dostarczenie zbiorników polipropylenowych 2019r.

Dostarczenie 18 sztuk polipropylenowych zbiorników TreeWell  Ø 2000 x 2000 mm wraz z pompami, aeratorami oraz biofiltrami. 

SUNEX S.A. Racibórz

Dostawa i montaż zbiornika naziemnego pionowego o objętości V=20,0m2019r.

Zbiornik z płyt polipropylenowych, umieszczany wewnątrz budynku, przeznaczony do przetrzymywania ścieku z procesu produkcyjnego. 

Oczyszczalnia ścieków w Łyszkowicach
Remont oczyszczalni ścieków w Łyszkowicach 2019r.
 
Modernizacja dotyczyła czteroreaktorowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków posiadającej reaktory wielofunkcyjne o działaniu  semiperiodycznym składające się z komory rozdzielczej z piaskownikiem i komór oczyszczania (komory ciśnieniowej i bezciśnieniowej). 
Remont oczyszczalni ścieków polegający na rewitalizacji istniejących obiektów i infrastruktury nie przewidywał zmiany technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej. 
 
Remont obejmował: 

- Wymianę rurociągów odprowadzających ścieki oczyszczone

- Wymianę istniejącej armatury służącej do sterowania cyklami pracy reaktorów wielofunkcyjnych

- Wymianę zaworów ręcznych na instalacji sprężonego powietrza

- Wymianę elektrozaworów do odprowadzenia osadu

- Wymianę wyposażenia technologicznego - montaż mieszadła i dekantera z odpływem pompowym w zbiorniku osadu nadmiernego

- Przebudowę instalacji filtra powietrza

- Remont punktu zlewnego ścieków dowożonych

- Wymiana wyposażenia technologicznego w pomieszczeniu skratek i piasku

- Remont ścian wewnętrznych reaktorów 

Do pobrania
Gminna oczyszczalnia ścieków w m. Zawidz Kościelny
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Zawidz Kościelny 2018r.
 
Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej oczyszczalni w zakresie niezbędnym, w celu poprawienia funkcjonalności oczyszczalni ścieków oraz wymiany zużytych instalacji i urządzeń.  
 

W zakres prac wchodziły: 

- przebudowa istniejącej pompowni ścieków na komorę kraty koszowej 

- budowa pompowni ścieków dopływając z komoroy kraty koszowej 

- budowa zbiornika retencyjno-uśredniającego o średnicy wew. 500cm i głębokości 435cm wyposażonego w kratę schodkową

- budowa budynku skratek i piasku

- przebudowa biologicznego reaktora wielofunkcyjnego w postaci wymiany instalacji technologicznych: montaż nowego piaskownika poziomo-wirowego, montaż pomp mamutowych osadu recyrkulowanego, montaż instalacji przelewowych z komory rozdzielczej do komór bezciśnieniowych, montaż pomp mamutowych doprowadzających ścieki z komory rozdziału do komór ciśnieniowych, montaż nowych koryt do odprowadzania ścieków oczyszczonych, montaż pomp mamutowych do odprowadzania osadu nadmiernego, montaż instalacji sprężonego powietrza

- przebudowa stacji dmuchaw w postaci zainstalowania dwóch nowych kompletów dmuchaw

- budowa zbiornika osadu nadmiernego o średnicy Ø3000 i głębokości 2,85m wyposażonego w zatapialną pompę wirową do osadów i dekanter wody nadosadowej

- rozbudowa i przebudowa budynku socjalno-technicznego: montaż prasy jednotaśmowej z flokulatorem dynamicznym, pompy śrobowej do osadu, zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu, urządzenia do higienizacji osadów wapnem, przenośnika ślimakowego mieszaniny osadu i wapna

- budowa komory pomiarowej ścieków oczyszczonych  wraz z wyposażeniem w przepływomierz elektromagnetyczny 

- budowa kontenerowej stacji zlewczej 

- budowa magazynu osadu pod wiatą 

- przebudowa zbiornika ścieków dowożonych 

- instalacja węglowego filtra powietrza 

 
Gmina Lubiewo
Dostawa oczyszczalni Variocomp do gminy Lubiewo (33szt.) 2018r.
 
Realizacja obejmowała dostawę oczyszczalni typu Variocomp N - przepływowowych oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem.
Oczyszczalnie Variocomp mają bardzo prostą budowę, co pozwala na ich obługę przez niewykwalifikowany personel. 
Oczyszczalnia składa się z osadnika wstępnego, reaktora biologicznego i osadnika wtórnego w kształcie stożkowej komory, w którym zachodzi separacja osadu i ścieku oczyszczonego. 
Oczyszczalnie typoszeregu Varicomp są zgodne z normą EN PN 12566-3 + A1:2009. 
Dostawa do gminy Lubiewo obejmowała 24 sztuki oczyszczalni Variocomp 5K i 9 sztuk oczyszczalni Variocomp 8K (różniących się od siebie pojemnością osadników i reaktora). 
 
Firma Instar - Kamieńsk
Dostawa prefabrykowanej komory burzowej typu AS-BALOK do Kamieńska, 2018r. 
 
Komory AS-BALOK to komory przelewowe z bocznym przelewem funkcjonujące na zasadzie oddzielania przelewającego się strumienia rozcieńczonej wody ściekowej nad umieszczonym z jednej strony brzegiem przelewiwym o regulowanej wysokości. 
 
Oczyszczalnia ścieków w Nowej Soli

Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w m. Nowa Sól 2018r.

Na modernizację składały się: 

- wymiana membran w istniejącym układzie napowietrzania

- przebudowa recyrkulacji wewnętrznej 

- zabudowa mieszadła w komorze nitryfikacji 

- wymiana rurociągów powietrza ze stali czarnej na rurociągi ze stali nierdzewnej

Podczas modernizacji została zachowana ciągłość pracy oczyszczalni.  

Do pobrania
DS Smith Packaging Hungary Kft

Dostawa 2 zbiorników 21m3 i 2 pomp membranowych.

Do pobrania
Wojskowy Instytut

Wykonanie i dostarczenie zbiornika z materiału PP.

Do pobrania
POH WOD BUD 2016r

Wykonanie i dostarczenie 5 szt. zbiorników podziemnych o pojemności 10m3.

GZK w Dąbrówce Wielkiej 2016r

Wykonanie, dostarczenie i montaż kraty koszowej w przepompowni biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lućmierz.

Do pobrania
PHU Eco-Plast Tomasz Białas 2016r

Wykonanie i dostarczenie biologicznej oczyszczalni ścieków AS VarioComp 125N.

Ariadna S.A. Fabryka Nici 2015r

Dostawa zbiornika uśredniająco schładzającego ścieki produkcyjne z oddziału w farbiarni wraz z obiektami towarzyszącymi.

Nestle Waters Polsa S.A. 2015r.

Zasuwy nożowe z napędem elektrycznym wraz z układem sterowania.

Wodjar Sp. z o.o. 2015r

Dostawa i montaż kraty szczelinowej BLT 400, separatorów tłuszczy 10 l/s i 15 l/s oraz pomp suchych 40 m3. 

Do pobrania
Aster Astaldi S.p.A. 2014r

Dostawa i montaż trzech zbiorników wody o poj. 45 m3 oraz jednego zbiornika wody przemysłowej o poj. 50 m3.

Do pobrania
Horizontal Sp. z o.o. 2014r

Dostawa oczyszczalni scieków Variocomp 150. 

Do pobrania
Wodociągi Białostockie Sp z o.o. 2014r

Projekt, dostawa i montaż  stacji uśredniająco dozującej z  układem AKPiA dla osadów poflotacyjnych. 

Do pobrania
SKANSKA S.A. 2014r

Zbiornik wód popłucznych o poj. 32m3.

Gmina Lubiewo II 2014r

Oczyszczalnie ścieków Variocomp  5k, 8k - 77 sztuk.

Gmina Koronowo 2014r

Oczyszczalnie ścieków Variocomp 5k, 8k, 15k - 59 sztuk.

Gmina Lubiewo I 2014r

Oczyszczalnie ścieków Variocomp 5k, 8k - 88 sztuk. 

Gmina Czerniewice 2013r

Oczyszczalnia ścieków 104 m3 na dobę

Do pobrania
Atlantis Construction Sp. z o.o. 2013r

Budowa oczyszczalni ścieków 160 D, pompowni oraz zbiornika

Do pobrania
PHU Eco-Plast Tomasz Białas 2013r

Zbiornik z żywicy 95 m3

Gmina Stare Juchy 2013r

Dokumentacja projektowa 47 szt. oczyszczalni

Do pobrania
Gmina Błonie 2013r

Wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej

Do pobrania
Dom Pomocy "Med Mar" 2012r

Oczyszczalnia ścieków 80 N/ PUMP

Do pobrania
Businessman Fun Club 2012r

Projekt oczyszczalni ścieków

Do pobrania
W.Z.U A.Sieradzki 2012r

Budowa 87 sztuk oczyszczalni Variocomp 5k

Do pobrania
Marie-Polyester 2012r

Oczyszczalnie Variocomp 5k, 15k

P.H.U. Konkret 2012r

Oczyszczalnia betonowa Waterfix 15 000 L

Do pobrania
Gmina Olszanka 2011r

Oczyszczalnie Variocomp 5k, 8k, 15k - 500 sztuk.

Press S.A. Suwałki 2011r

Tunel AS Krecht

Zakład Hydrauliczny "Insmont" s.c. 2011r

Zbiornik 6, 8, 10 m, pompownia

KB Instalacje 2011r

Oczyszczalnie ścieków Variocomp 5k, 8k

Gmina Osjaków 2011r

Dokumentacja projektowa 110 szt. oczyszczalni

Do pobrania
"Jet" Jerzy Jastrzębowski 2011r

Komora, zbiornik

ZGKIM BARCIANY 2010r

Oczyszczalnie ścieków VH 25 i VH 30

Do pobrania
Gmina Ożarów 2010r

Dokumentacja projektowa 19 szt. oczyszczalni

Dr Schneider Automotive Oczyszczalnia ścieków Topas 75 Do pobrania
Osoba fizyczna Oczyszczalnia betonowa Waterfix 20 000 L
Osoba fizyczna

Oczyszczalnia Variocomp 5k

Partnerzy

Polityka Cookies | Mapa strony © 2019 by maragency.pl