strona główna oferta realizacje o nas kontakt
strona główna >> Retencja - rozsączanie >> Tunele rozsączające

Tunele rozsączające - retencyjne

Dlaczego warto stosować system rozsączania wody deszczowej?

Urbanizacja naszego kraju z dnia na dzień coraz bardziej postępuje. Rozmaite obszary okołomiejskie nieustannie się rozwijają, wpływając przy tym negatywnie na naturalnie funkcjonujący obieg wody w przyrodzie. Powstające drogi, utwardzenia nawierzchni, deptaki, chodniki, place zabaw oraz miejsca parkingowego uniemożliwiają prawidłowe wchłanianie się wilgoci w glebę, a rozsączanie wody deszczowej często zaczyna być stosowane dopiero po wystąpieniu poważniejszych problemów.

Właściciele działek powinni zatem rozważyć montaż tuneli rozsączających w obrębie swojej posesji możliwie jak najwcześniej. Tunele rozsączające pozwolą Państwu na rozsączenie wody, której nie udało się w żaden sposób zagospodarować oraz przeprowadzać do odpływu kanalizacji miejskiej, zanim zagrozi ona kondycji stojącego tam budynku.

Ponadto warto również zaznaczyć, że rozsączanie wody we własnym zakresie nie tylko umożliwi zredukowanie problemu zbyt dużej ilości deszczówki w ramach posesji, ale także zwolni Państwa z konieczności płacenia podatku związanego z wodami opadowymi.

Tunele rozsączające służą do retencjonowania, regulacji przepływu (tłumienie deszczy nawalnych) i rozsączania wód opadowych, roztopowych czy też oczyszczonych ścieków. Przy konstruowaniu rozwiązań dla odprowadzenia wody deszczowej w pierwszej kolejności najlepiej jest zastosować rozsączanie, o ile to jest możliwe ze względu na przepuszczalność gruntu czy strukturę terenową, a w drugiej kolejności retencjonowanie z jednoczesną regulacją przepływu. System tuneli Drainmax® daje obie te możliwości równocześnie. System podziemny jednocześnie minimalizuje wydatki na stworzenie i użytkowanie systemów wody deszczowej. W związku z dostępnymi różnymi nośnościami tuneli można je stosować zarówno w terenach zielonych, lecz co ważniejsze przy wersji ciężkiej DM-T-60 można zastosować pod parkingami z ruchem ciężkim. Ze względu na elastyczność systemu tunele DRAINMAX mogą być stosowane dla indywidulanych budynków jak również dla dużych obiektów komercyjnych.

Produkt jest wytwarzany w Niemczech przez firmę INTEWA GmbH.

System tuneli DRAINMAX ® do rozsączania, retencjonowania i regulacji przepływu ma certyfikat Niemieckiego Instytutu Techniki Budownictwa (DIBt).

Opis tunelu rozsączającego wodę deszczową:

System tuneli DRAINMAX ® jest zaprojektowany do instalacji podziemnej. Woda deszczowa czy inna jest kierowana do objętości stworzonej pod ziemią w celu rozsączenia lub tymczasowego przetrzymania.

Nacisk ziemi i ruchu przenoszony jest na otaczający grunt dzięki sklepieniowemu kształtowi tunelu. Tunele DRAINMAX ® mogą być stosowane do stref z ruchem ciężkim SLW60 w zależności od materiału wypełnieniowego oraz wielkości naziomu. Naziom gruntu może się wahać od 50 do 300 cm ponad tunelem. Woda jest równomiernie rozsączana w gruncie bez żadnych przeszkód, jako że mamy do czynienia z całkowicie otwartą przestrzenią. Dodatkowo otwory w bocznych ścianach pozwalają na rozsączanie na boki.

Tunel DRAINMAX 60 jako pierwszy uzyskał pozytywną opinię niemieckiego instytutu budownictwa DIBt.

 

Głębokości posadowienia w zależności od nośności i naziomów (tuneli typ DM-T-/60; certyfikat DIBt).

Miejsce instalacji / obciążenie

Max nacisk na oś

Naziom

Teren zielony / ruch pieszy

--

0.501-3.00 m

Podłoże nieutwardzone / ruch samochodów 12 t lub obciążenie powierzchniowe 6,7 kN/m2

8,0 T

0.501,2-2.75 m

Utwardzone podłoże / ruch samochodów ciężkich HGV 30 lub obciążenie powierzchniowe 16,7 kN/m2

13 T

1.00 – 2.00 m

Utwardzone podłoże/ ruch samochodów ciężkich HGV 60 lub obciążenie powierzchniowe 33,4 kN/m2

20 T

1.00 – 1.65 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – przy uwzględnieniu strefy przemarzania

2 – minimalne całkowite pokrycie nie może być zmniejszone

 

Przykłady zastosowania systemu tuneli DRAINMAX:

Rozsączanie w tunelu pod ziemią

Woda jest odprowadzona do naturalnego cyklu.

Niekorzystanie z melioracji czy kanalizacji deszczowej i uniknięcie wynikających z tego tytułu opłat.

Rozsączanie przez grunt i w tunelu pod ziemią          

W systemie tym uzyskujemy możliwość doczyszczenia zrzucanej wody na filtrze ziemnym (np. piaskowym).

Regulacja przepływu. Poprzez zmagazynowanie i stłumienie przepływu regulujemy prędkością wypływu wody z systemu.

 

Redukcja maksymalnych przepływów i skoków hydraulicznych.

Zastosowanie gdy nie ma warunków do rozsączenia.

Podłączenie nowych obszarów do zlewni.

 

Przykłady rozwiązań technicznych:
 

Zastosowanie osadnika przed tunelami rozsączającymi w celu zmniejszenia zawiesiny niesionej przez wody deszczowe. Mniejsze nakłady eksploatacyjne.

Możliwość inspekcji przestrzeni pod tunelami dzięki zastosowaniu studni inspekcyjno- czyszczącej.

Możliwość ciśnieniowego mycia i usuwania szlamów za pomocą dyszy ciśnieniowej oraz studni inspekcyjno-czyszczącej.

Przykładowe zdjęcia z mycia przestrzeni pod tunelami.

Przykład zasilania systemu tuneli przy oczyszczeniu napływu za pomocą filtrów samoczyszczących ( np. PURAIN ® firmy INTEWA) oraz osadnika.

Przykład zastosowania środkowego tunelu jako tunelu do czyszczenia ciśnieniowego oraz zasilania pozostałych rzędów tuneli od strony odpływu wody z systemu. Dzięki takiemu pomysłowi chronimy pozostałe rzędy systemu przed zawiesiną. Pod środkowym tunelem stosujemy odpowiednio dobraną tkaninę przystosowana do dyszy ciśnieniowych.

Przykłady możliwych wentylacji układu:

- poprzez górną część tunelu

- poprzez element końcowy tunelu i studnie inspekcyjno - czyszczącą

 

Dane techniczne tunelu rozsączającego:

DRAINMAX - T 1600 M tunel środkowy 

- Objętość: 1600 l / 100%

- Powierzchnia otwarta: >35%

- Wymiary (D x H x S): 2,3 x 0,81 x 1,3 m

- Efektywna długość: 2,25 m

- Waga: 40 kg

- Materiał: Polietylen (HDPE)

DRAINMAX - T 100 S - Pokrywa na początek

DRAINMAX - T 100 K - Pokrywa na koniec tunelu

- Objętość: 100 l

- Wymiary(D x H x S): 0,48 x 0,78 x 1,3 m

- Efektywna długość: 0,44 m

- Waga: 10 kg

- Napływ DN100: standardowo na górze

- Napływ DN150-300 na górze i przy dnie

Przykłady instalacji tuneli rozsączających w celu zagospodarowania wody deszczowej:

 

 

Pakowanie i transport tuneli:

Na jedna paletę o wymiarach D X S X H - 2,34 x 1,40 x 2,70 m możemy załadować

25 sztuk tunelu DRAINMAX T 1600 M

5 sztuk pokrywy na początek tunelu DRAINMAX T 100 S

5 sztuk pokrywy na koniec tunelu DRAINMAX T 100 K

Możliwe jest przygotowanie niższych, niepełnych  palet.

Kontakt

MAR AGENCY SP. Z O.O.
ul. Kasprzaka 6,
91-083 Łódź

NIP: 9471993991
KRS: 0000709680

Informacja
tel.: +48 42 236 22 00

Kadrowe, logistyka
tel/fax. + 48 609 220 001

Sprawy księgowe
tel. kom.: + 48 609 220 001

biuro@maragency.pl

Dlaczego my?

Wysoka wytrzymałość i nośność Przystosowany do ruchu ciężkiego SLW60 Prosty i szybki montaż Rozsączanie, retencjonowanie, regulacja przepływu

Pliki do pobrania

Partnerzy

Polityka Cookies | Mapa strony © 2019 by maragency.pl