strona główna oferta realizacje o nas kontakt
strona główna >> Oczyszczanie mechaniczne

Sito bębnowo obrotowe GRR

Sito GRR jest sitem bębnowym umieszczonym w obudowie ze stali nierdzewnej. 

Krata grzebieniowa CRS 

Jest to urządzenie zaprojektowane do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków oraz przepompowni z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych różnego rodzaju.

Krata szczelinowa BLT 

Urządzenie zaprojektowane do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków oraz przepompowni z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych.

Separator piasku CLS

Typ urządzenia przeznaczony do usuwania (zawiesiny mineralnej) piasku ze ścieków komunalnych i przemysłowych w początkowej fazie procesu oczyszczania. Zastosowanie separatora piasku typu CLS zapewnia ochronę oraz prawidłowy przebieg cyklów pracy urządzeń na dalszych etapach oczyszczania ścieków. 

Separator piasku zintegrowany z płuczką CLS/LC

Separator piasku zintegrowany z płuczką jest urządzeniem przeznaczonym do oddzielenia ze ścieków  piasku (zanieczyszczenia mineralne)  z zanieczyszczeń organicznych oraz odprowadzenie odseparaowanego piasku do dalszej obróbki. . Najlepszy efekt pracy separatora CLS/LC osiąga się kiedy urządzenie jest następnym elementem instalacji po piaskowniku głównym. 

Prasa z płukaniem PTL

Urządzenie przeznaczone jest do odwadniania, zagęszczania oraz przepłukiwania skratek z wstępnej obróbki mechanicznej ścieku surowego.

Prasa do skratek PSA

Urządzenie jest przeznaczone do odwadniania i zagęszczania skratek z wstępnej obróbki mechanicznej ścieku surowego.

Śrubowy przenośnik z wałem TCA

Podwójny przenośnik ślimakowy BSA

Urządzenie zostało zaprojektowane do specjalistycznego zastosowania transportowania dużych ilości materiału z dużymi cząstkami stałymi.

Bezwałowy przenośnik ślimakowy TSA

Przenośnik ślimakowy TSA zbudowany jest bez użycia wału. 

Sito przelewowe GPS

Urządzenie jest zaprojektowane do mechanicznego oczyszczania wody z zanieczyszczeń flotujących na jej powierzchni. 

Pionowe sito spiralne kanałowe FCP/V

Urządzenie do montażu w pionie na rurociągach lub zbiornikach, studniach przeznaczone do separacji cząstek stałych ze ścieków komunalnych lub przemysłowych jako pierwszy element podczyszczania.

Spiralne sito kanałowe FCP/C

Jest to urządzenie do montażu na rurociągu.

Spiralne sito kanałowe FC/U

Jest to urządzenie przystosowane do separacji cząstek stałych na odcinku dopływowym, gdzie ich ilość jest znaczna. 

Spiralne sito kanałowe FC/C

Jest to urządzenie do montażu na rurociągu.

Spiralne sito bębnowe FCR

Jest to urządzenie do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych.

Spiralne sito kanałowe FC

Jest to urządzenie do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych.

Spiralne sito kanałowe FCP

Urządzenie do montażu w kanale dopływowym do oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem do separacji ciał stałych płynących w ściekach komunalnych oraz przemysłowych.

Stacja usuwania piasku i substancji olejowych VSD

Urządzenie służy do usuwania piasku oraz substancji olejowych.

Stacja oczyszczania mechanicznego GDF

Stacja wstępnego oczyszczania mechanicznego została zaprojektowana jako jedno urządzenie, w którym zachodzą trzy procesy oczyszczania mechanicznego.

Sito ścieku dowożonego STV/T

Urządzenie jest stworzone do przeprowadzania wstępnej obróbki ścieków dowożonych z terenów przemysłowych różnego rodzaju przed bezpośrednim uwolnieniem do oczyszczalni ścieków. 

Sito ścieku dowożonego STV/C

Urządzenie jest stworzone do przeprowadzania wstępnej obróbki ścieków dowożonych z terenów przemysłowych różnego rodzaju przed bezpośrednim uwolnieniem do oczyszczalni ścieków. 

Partnerzy

Polityka Cookies | Mapa strony © 2019 by maragency.pl