strona główna oferta realizacje o nas kontakt
strona główna >> Oczyszczalnie >> Variocomp D (komunalne)

Oczyszczalnie kontenerowe ścieków Variocomp D

Oczyszczalnia VARIOcomp D przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych z obiektów o wielkości od 400 do 10 000 RLM. Budowa OŚ Variocomp D jest realizowana według projektów indywidualnych.

Mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie typu D pracują w oparciu o metodę osadu czynnego. Wstępna faza mechaniczna polega na usunięciu ze ścieków części stałych tzw. skratek.

Oczyszczanie biologiczne odbywa się w zbiorniku reaktora biologicznego gdzie za pomocą napowietrzania mieszaniny ścieku i osadu czynnego zachodzi proces doczyszczania biologicznego.

W pierwszej fazie (tlenowej) następuje usuwanie związków organicznych (redukcja BZT5 i ChZT) oraz nitryfikacja (utlenianie azotu amonowego do azotanów). W drugiej fazie proces denitryfikacji (biologiczna redukcja azotanów do azotu gazowego) zachodzi w warunkach niedotlenionych. Poszczególne fazy przebiegają cyklicznie a właściwe działanie zachodzących procesów usuwania związków organicznych, nitryfikacji i denitryfikacji zapewnia system sterowania. Powstający podczas oczyszczania biologicznego osad czynny poddawany jest recyrkulacji poprzez system rozdziału pompami mamutowymi umożliwiający podział na osad nadmierny i recyrkulowany do odpowiednich komór proporcjonalnie do przepływu.

Mieszanina ścieków oczyszczonych i kłaczków osadu czynnego przepływa z komory napowietrzania do osadnika wtórnego przelewem rurowym bezpośrednio do strefy gromadzenia osadu w osadniku wtórnym tzw. osadnika wtórnego. Biologicznie oczyszczone ścieki są odprowadzane z osadnika przez komorę odpływu.

Oczyszczalnie VARIOcomp D pracują w oparciu o odpowiednio dobrane systemy doczyszczenia ścieków. Systemy R-N lub R-D-N oparte są na procesach denitryfikacji i nitryfikacji oraz komorze regeneracji osadu.

System A-D-N oparty na procesach denitryfikacji i nitryfikacji oraz fazie beztlenowej w której zachodzi proces podwyższonej akumulacji biologicznej fosforu w biomasie osadu.

System ANACOMB oparty na fazie beztlenowej w której zachodzi proces sendymentacji oraz fazie tlenowej z nośnikiem biomasy .

System doczyszczania membranowego oparty na fazie tlenowej z procesami nitryfikacji i denitryfikacji oraz procesem membranowym oddzielenia kłaczków osadu od biologicznie oczyszczonych ścieków

Typowymi obiektami technologicznymi oczyszczalni VARIOcomp D są:
- przepompownia ścieku surowego
- mechaniczne oczyszczanie wstępne
- reaktor biologiczny z denitryfikacją na początku procesu.
- osadnik wtórny z odpływem pionowym
- urządzenie odwadniania osadu - dehydrator
- pomiar przepływu w studzience kontrolnej na odpływie 

Za prawidłowy przebieg procesów oczyszczania odpowiada zautomatyzowana stacja obsługi oparta na programatorach czasowych w oczyszczalniach do 2000 RLM lub sondy tlenowej w oczyszczalniach powyżej 2000 RLM.

System technologiczny oczyszczalni VARIOcomp D może być rozszerzany o dodatkowe moduły jak:
- urządzenie do chemicznej koagulacji fosforu
- technologię doczyszczania membranowego na odpływie
- zbiorniki uśredniające, przy dużym udziale wód przemysłowych
- filtr SFT – wielofunkcyjne urządzenie dające możliwość redukowania objętości zbiorników poprzez zagęszczanie lub odwadnianie osadu.

Dla kogo jest przeznaczona komunalna oczyszczalnia?

- dla osiedli domów jednorodzinnych
- miast i osad
- dzielnice aglomeracji miejskich

Zalety kontenerowej oczyszczalni:

- wysoka stabilność i efektywność procesu
- możliwe modułowe rozszerzenie technologii
- minimalne koszty operacyjne
- minimalne wymagania na powierzchnię zabudowy
- niski poziom hałasu
- automatyczna praca z niskimi nakładami na nadzór (jeden przeszkolony operator 4 godz./dobę oczyszczalnia do 3 000 RLM, 8 godz./dobę powyżej 3 000 RLM).

Dlaczego warto kupić od nas?

- Przygotowanie projektowej dokumentacji rozruchowo obsługowej
- Szkolenie obsługi
- Montaż zakończony testowaniem i oddaniem obiektu do użytku
- Optymalizacja gospodarki osadowej z uwzględnieniem kosztów operacyjnych i inwestycyjnych
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Projekt i montaż:

Projektowanie oczyszczalni ścieków wykonuje się w oparciu o wielkość ścieków płynnych, produkcję stałych zanieczyszczeń i parametrów wejściowych zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Montaż oczyszczalni odbywa się według projektu pod ścisłym nadzorem uprawnionych osób.

Kontakt

MAR AGENCY SP. Z O.O.
ul. Kasprzaka 6,
91-083 Łódź

NIP: 9471993991
KRS: 0000709680

Informacja
tel.: +48 42 236 22 00

Kadrowe, logistyka
tel/fax. + 48 609 220 001

Sprawy księgowe
tel. kom.: + 48 609 220 001

biuro@maragency.pl

Dlaczego my?

Serwis i doradztwo dla klientów w całej Polsce. Ekonomiczna eksploatacja. Szybki montaż. Nowoczesna technologia. Wysoki poziom techniczny wykonania.

Pliki do pobrania

Partnerzy

Polityka Cookies | Mapa strony © 2019 by maragency.pl