strona główna oferta realizacje o nas kontakt
strona główna >> Oczyszczalnie przemysłowe >> Flotator

Flotator- Flokulator AS-FLOT

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych AS-FLOT są przeznaczone do czyszczenia wód ściekowych z różnorodnych gałęzi przemysłu spożywczego, a w szczególności:

- mięsnego

- piwnego

- ubojni

- przetwórstwa ryb

- mleczarni

- produkcji chipsów ziemniaczanych i innych

- produkcji serów

Zasada działania oczyszczalni typu AS-FLOT  opiera się na procesie separacji zdyspergowanych cząstek od cieczy. Podczas flotacji cząstki zanieczyszczeń łączą się z mikropęcherzykami powietrza tworząc pianę flotacyjną, która jest lżejsza od wody. Piana ta gromadzi się na powierzchni flotatora skąd jest odprowadzona do odwodnienia i zagęszczania.

Wody ściekowe zawierają specyficzne rozpuszczone zanieczyszczenia organiczne, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich wskaźnikach stężeń BZT5  , ChZT, zawiesiny ogólnej czy tłuszczy. Również temperatura ścieku waha się w dużym zakresie – jest to charakterystyczne dla ścieków z produkcji mięsa.

Zgodnie z zadanymi parametrami na wyjściu z OŚ jesteśmy w stanie zaprojektować, dostarczyć i zapewnić instalację i eksploatację zarówno mechanicznego oczyszczania wstępnego jak również zaprojektować i wykonać stopień biologiczny. Stopień biologiczny proponujemy w przypadkach konieczności odprowadzenia oczyszczonego ścieku do odbiornika. W tym przypadku wody ściekowe po mechanicznym oczyszczaniu wstępnym są kierowane do części nitryfikacyjnej OŚ.

AS-FLOT w wersji z PP (polipropylen)

Do najnowszych rozwiązań dziedzinie flotacji dodaliśmy typoszereg flotatorów AS-FLOT wykonanych z tworzyw sztucznych (zbiornik flotatora i część armatury). Wielkość urządzeń w tym typoszeregu wynosi od 0,5 do 5m3/h.

Rozwiązanie to pomaga znaleźć kompromis pomiędzy ceną a jakością proponowanego urządzenia.

Kontakt

MAR AGENCY SP. Z O.O.
ul. Kasprzaka 6,
91-083 Łódź

NIP: 9471993991
KRS: 0000709680

Informacja
tel.: +48 42 236 22 00

Kadrowe, logistyka
tel/fax. + 48 609 220 001

Sprawy księgowe
tel. kom.: + 48 609 220 001

biuro@maragency.pl

Dlaczego my?

Serwis i doradztwo dla klientów w całej Polsce.

Pliki do pobrania

Partnerzy

Polityka Cookies | Mapa strony © 2019 by maragency.pl