strona główna oferta realizacje o nas kontakt
strona główna >> Oczyszczalnie przemysłowe >> AS-ASLI

Oczyszczalnia AS-ASLI

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych są przeznaczone do czyszczenia wód ściekowych z różnorodnych gałęzi przemysłu takich jak :

- papierniczy

- drzewny

- meblowy

- inżynierii lądowej i wodnej

- tekstylny

- drukarski

- samochodowy

Rolą zaprojektowanego procesu jest usunięcie zawiesin, dyspersji i emulsji w formie rozpuszczonej jak i stałej znajdujących się w ściekach.

W zależności od rodzaju ścieku zadanie procesu sprowadzą się do : 

- usunięcie farb rozpuszczalnych w wodzie

- usunięcie klei

- usunięcie emulsji powstałych przy cięciu metalu

- usunięcie skrobiowych klei

- usunięcie pigmentów

- usunięcie materiałów spajających

- usunięcie mechanicznych zanieczyszczeń (piaski)

- usunięcie wodnych dyspersji klei

- usunięcie past

- usunięcie środków odtłuszczających

- usunięcie farb i środków wybielających

- usunięcie olej odpadowych

- usunięcie półproduktów przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Zasada działania opiera się na chemicznej stabilizacji, koagulacji, sedymentacji i odwodnieniu zanieczyszczeń w prasie filtracyjnej.

Wstępnie oczyszczona woda wypuszczana jest do kanalizacji lub kierowana do biologicznego czyszczenia w stopniu biologicznym oczyszczalni a następnie przepompowana do właściwego odbiornika.

Zalety:

- minimalna powierzchnia zabudowy

- możliwość umiejscowienia blisko produkcji

- możliwość oddzielenia klejów i materiałów  powłokowych z różnych linii technologicznych

- wykorzystanie istniejących zbiorników i rurociągów

- bezproblemowa obsługa

- brak opłat i kar za odprowadzanie wód zanieczyszczonych odpadami

- minimalne koszty eksploatacji

- zwrot poniesionych nakładów po 1 - 3 latach

ZASADY CZYSZCZENIA WÓD ŚCIEKOWYCH W SYSTEMIE AS-ASLI

Ścieki poprodukcyjne homogenizuje się w zbiorniku akumulacyjnym z  wolnoobrotowym urządzeniem mieszającym i pompuje do reaktora koagulacyjno- sedymentacyjnego. Ścieki po homogenizacji mają w przybliżeniu taką samą ilość zanieczyszczeń. W rurowym mieszaczu dawkuje się alkaiczne stabilizatory w celu uzyskania właściwych wartości pH, zgodnych z wymogami operatora kanalizacji. Dla bardziej efektywnego filtrowania zanieczyszczeń na prasie dawkuje się organiczne flokulanty.

Wytrącanie zanieczyszczeń ze ścieku odbywa się po przez dawkowanie koagulantu.

Oczyszczone ścieki można odprowadzić do kanalizacji lub doczyścić w biologicznej oczyszczalni.

http://maragency.pl/images/item/18589c3e-1d3a-462f-a54f-caa42af150bb.jpg

Opis:

1 reaktor wytrącający  8 wstępne oczyszczanie mechaniczne

2 zbiornik akumulacyjny  9 mieszalnik rurowy

3 odwadnianie wytrąconego zanieczyszczenia 10 wanna przechwytująca

4 zbiornik homogenizacji odpadu  11 pojemnik 

5 regulacja pH  12 pompa osadowa

6 przygotowanie koagulantu  13 filtr doczyszczający

7 przygotowanie flokulantu  14 podziemny zbiornik odwadniający

15 odpływ do kanalizacji

Oczyszczalnia AS-FLOT

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych AS-FLOT są przeznaczone do czyszczenia wód ściekowych z różnorodnych gałęzi przemysłu spożywczego, a w szczególności:

- mięsnego

- piwnego

- ubojni

- przetwórstwa ryb

- mleczarni

- produkcji chipsów ziemniaczanych i innych

- produkcji serów

Zasada działania oczyszczalni typu AS-FLOT  opiera się na procesie separacji zdyspergowanych cząstek od cieczy. Podczas flotacji cząstki zanieczyszczeń łączą się z mikropęcherzykami powietrza tworząc pianę flotacyjną, która jest lżejsza od wody. Piana ta gromadzi się na powierzchni flotatora skąd jest odprowadzona do odwodnienia i zagęszczania.

Wody ściekowe zawierają specyficzne rozpuszczone zanieczyszczenia organiczne, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich wskaźnikach stężeń BZT5  , ChZT, zawiesiny ogólnej czy tłuszczy. Również temperatura ścieku waha się w dużym zakresie – jest to charakterystyczne dla ścieków z produkcji mięsa.

Zgodnie z zadanymi parametrami na wyjściu z OŚ jesteśmy w stanie zaprojektować, dostarczyć i zapewnić instalację i eksploatację zarówno mechanicznego oczyszczania wstępnego jak również zaprojektować i wykonać stopień biologiczny. Stopień biologiczny proponujemy w przypadkach konieczności odprowadzenia oczyszczonego ścieku do odbiornika. W tym przypadku wody ściekowe po mechanicznym oczyszczaniu wstępnym są kierowane do części nitryfikacyjnej OŚ.

AS-FLOT w wersji z PP (polipropylen)


Do najnowszych rozwiązań dziedzinie flotacji dodaliśmy typoszereg flotatorów AS-FLOT wykonanych z tworzyw sztucznych (zbiornik flotatora i część armatury). Wielkość urządzeń w tym typoszeregu wynosi od 0,5 do 5m3/h.

Rozwiązanie to pomaga znaleźć kompromis pomiędzy ceną a jakością proponowanego urządzenia.

 

 

Kontakt

MAR AGENCY SP. Z O.O.
ul. Kasprzaka 6,
91-083 Łódź

NIP: 9471993991
KRS: 0000709680

Informacja
tel.: +48 42 236 22 00

Kadrowe, logistyka
tel/fax. + 48 609 220 001

Sprawy księgowe
tel. kom.: + 48 609 220 001

biuro@maragency.pl

Dlaczego my?

Serwis i doradztwo dla klientów w całej Polsce.

Pliki do pobrania

Partnerzy

Polityka Cookies | Mapa strony © 2019 by maragency.pl